Miljö

Miljö är något som påverkar oss alla. Under den här kategorin skriver vi om miljön ur olika synvinklar.

  • Flyget minskade under pandemin!
    Resor - Magazin1,  Miljö

    101 – Flyget minskade med nästan 90% i maj 2021.

    Flyget minskade med 88% på Swedavias tio flygplatser i Sverige. Under Maj 2020 hade man 3 636 000 resenärer, detta år 2021 kom det bara 446 000, en minskning med totalt 88%. Delar man upp det hela i inrikes och utrikes så klarade sig inrikesflyget bättre, sett ur passagerarsynvinkel. Det var givetvis pandemin som skapade hela denna nedgång, enligt Swedavia. Det finns hopp för flyget, trots allt Trots de dystra siffrorna finns det hopp för flyget. Enligt Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef på Swedavia, finns det hopp om återhämtning. Den bör komma under senare delen av sommaren och under hösten, en tidpunkt som stämmer väl överens med Folkhälsomyndighetens prognos om…